TR | EN

Enerji Verimli, Yalıtımlı ve Çevreye Karşı duyarlı Binalar


Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi gelişmiş ülkeleri giderek artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yeni enerji politikaları oluşturmaya ve sahip oldukları enerji kaynaklarını daha verimli bir biçimde kullanmaya itmiştir.


Enerjinin büyük bir bölümünün ısıtma ve soğutma ihtiyacını gidermek amacıyla konutlarda tüketildiği ülkemizde, ısı yalıtımı uygulaması ilk kez 2000 yılında yürürlüğü giren TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standardı ile zorunlu hale gelmiştir. Binalarda ısı yalıtımını bir bütün olarak ele alan ve yalıtım yapmak suretiyle ısı kayıplarını azaltarak, enerji tasarrufu sağlanmasını hedefleyen TS 825, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere tüm yeni yapılan binaların alan ve hacim oranlarına göre ısıtma harcamalarına sınırlamalar getirmiştir.


Enerji maliyetlerinin ülke ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için doğal kaynakların ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması amacı doğrultusunda hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ise 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giriş tarihi itibariyle yeni yapılacak binaların yanı sıra mevcut binalar da yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. Binalarda Enerji Performansı (BEP) ile binalarda ısıtmanın dışında soğutma havalandırma, aydınlatma ve sıcak su temini gibi enerji kullanım alanları ve sistemlerinin verimlilikleri de dikkate alınmaya başlamıştır.


Bu yönetmelikle birlikte uygulamaya giren en önemli konu “Enerji Kimlik Belgesi” uygulamasıdır. Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı kullanım ruhsatı aşamasında Binalarda Enerji Kimlik Belgesi alımı zorunlu hale getirilmiştir.

E-Bülten


IGLOO hakkında haberdar olmak için :

İletişim


Beylikdüzü Organize San. Bölg. Bakır ve Pirinç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cad. No:14
34520 Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon : (0212) 690 92 92 (Pbx) Faks : (0212) 428 62 85